“คลินิกระงับปวด”

PAIN CLINIC BY THONGLOR HAPPY

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักกษาอาการปวดค่อยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขให้คุณดีขึ้น พร้อมบริการในด้านอื่นๆที่ช่วยให้ในเรื่องการลดอาการปวดของคุณบรรเทาลง

ทำความรู้จัก

“คลินิกระงับปวด”

          ความปวดเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาล การบำบัดความปวดมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกสาขา องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ความปวดเป็นสัญญาณชีพที่ 5 และเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยที่จะได้รับการบำบัดความปวดอย่างเหมาะสม นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเรื้อรังที่ซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วย ครอบครัวและสังคมรอบด้าน วิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตเพิ่มขึ้นหรือมีอาการปวดซ้ำ เช่น โรคมะเร็ง ความปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัด (POST-SURGICAL PAIN SYNDROME) อาการปวดจากภาวะแทรกซ้อนจากเคมีบำบัดและรังสีรักษา เป็นต้น นอกจากนี้ อุบัติการณ์ของโรคที่เกิดจากการทำงานหรือภาวะเสื่อมถอยของร่างกายเพิ่มขึ้น เช่น อาการปวดหลัง ปวดคอ หรือปวดข้อเรื้อรัง (CHRONIC MUSCULOSKELETAL PAIN) หรือความปวดเนื่องจากพยาธิสภาพของระบบประสาท (NEUROPATHIC PAIN)

“คลินิกระงับปวด”

PAIN CLINIC BY THONGLOR HAPPY

รักษาอาการปวดอะไรบ้าง

          ผู้ป่วยที่มีข้อไหล่เสื่อมจะมีอาการปวดไหล่เมื่อมีการขยับไหล่ ในรายที่เป็นมากขึ้นอาจจะปวดในขณะอยู่นิ่ง ข้อไหล่เสื่อมมักเกิดตามหลังการฉีกขาดของกล้ามเนื้อหรือเอ็นหุ้มไหล่ จากโรครูมาตอยด์หรือจากการได้รับบาดเจ็บโดยตรง ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถให้การรักษาแบบประคับประครองได้ และในบางกรณีอาจจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขเอ็นหุ้มข้อไหล่หรือเปลี่ยนข้อไหล่

          ผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมจะมีอาการปวดเข่าเมื่อมีการก้าวเดินหรือลุกนั่งที่มีการพับข้อเข่าไปมา ในรายที่เป็นมากขึ้นอาจจะปวดในขณะยืนหรือนั่งนิ่งๆ ข้อเข่าเสื่อมมักเกิดจากน้ำในข้อเข่าแห้งทำให้เกิดการเสียดสีของกระดูกบริเวณหัวเข่า ทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดไม่รุนแรงสามารถให้การรักษาแบบประคับประครองได้ และในบางกรณีอาจจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

          ผู้ป่วยที่หมอนรองกระดูกเสื่อมหรือทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดหลังเมื่อมีการขยับร่างกาย ในรายที่เป็นมากขึ้นอาจจะปวดร้าวลงไปถึงขาได้ อาการปวดหลังเกิดได้หลายสาเหตุ เช่นเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลังเกิดการฉีดขาดอักเสบ หรืออาจเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาทไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังรุนแรงจนไม่อาจขยับตัวได้ ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถให้การรักษาแบบประคับประครองได้ และในบางกรณีอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด

©Copyright Thonglor Happy Aesthetics Clinic All Rights Reserved.